In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.

משכנתא בלאומי

 

בעת רכישת דירה, ההוצאות שתהיינה לכם אינן מסתכמות במחיר החוזי של הדירה אלא הן תהיינה גבוהות יותר והן תכלולנה לא מעט תשלומים נוספים לגורמים אחרים. הוצאות אלה יכולות להגיע לסכומים משמעותיים, לכן חשוב לקחת אותן בחשבון בשלב התכנון הפיננסי, ולהקצות להן מראש סכום כסף מספק.

בעקבות פרסום בנק ישראל בנושא "מחזור הלוואות מוכוונות במסלול מהיר" לווים שנטלו הלוואה/ות זכאות במסגרת תוכנית הסיוע של הממשלה (הלוואת הזכאות), ואשר עומדים בקריטריונים שנקבעו זכאים לבצע מחזור של הלוואת הזכאות במסלול מהיר וזאת עד ליום 1.5.2015.  לבדיקת זכאותך למחזור הלוואות מוכוונות במסלול מהיר בהתאם לתנאים שנקבעו על ידי בנק ישראל אנא לחץ על הקישור הבא למילוי ת.ז.

אמיר לזר, ראש מערך המשכנתאות בבנק לאומי מדבר על השפעת הורדת הריבית, הבחירות ותרחישים אחרים על שוק הנדל"ן והמשכנתאות
לחצו כאן לקריאת הכתבה המלאה
 

ניתן לקבל מידע על המשכנתא דרך חשבונכם האישי באתר האינטרנט של לאומי. המידע מתעדכן מדי יום עסקים, וכולל פרטים לגבי יתרת ההלוואה, ההחזרים החודשיים מתחילת השנה, ופרטים נוספים לשימושכם

לחצו כאן לכניסה >
 

הפיקוח על הבנקים קבע בשנים האחרונות מספר מגבלות על מתן הלוואות לדיור (ובכלל זה מגבלות על שיעור המימון, על חלק ההלוואה בריבית משתנה, על שיעור ההחזר מההכנסה ועל התקופה לפירעון סופי), וכן הורה על הגדלת ההפרשה הקבוצתית בתיק ההלוואות לדיור.
ההוראה המצורפת מאגדת את אותן הנחיות ומגבלות למסמך מחייב אחד. בננוסף, ההוראה מגדירה מחדש את המונח "שיעור החזר מהכנסה"
לקריאת ההוראה המלאה לחצו כאן

ההחלטה להפחית את הריבית לחודש מרץ ב 0.15 נקודות לרמה של 0.1%, עקבית עם מדיניות מוניטרית שנועדה להחזיר את האינפלציה אל תוך יעד יציבות המחירים של 1% עד 3% ב-12 החודשים הקרובים, ולתמוך בצמיחה תוך שמירה על היציבות הפיננסית.
לקריאת הסיבות להחלטה לחצו כאן>

מדד המחירים לצרכן ירד ב 0.7% בחודש פברואר, על פי פרסום של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
קראו עוד על עליית המדד 

מבולבלים קצת לגבי היתרונות והחסרונות של מסלולי המשכנתא? ריכזנו בעבורכם את ההבדלים המרכזיים בין מסלולי המשכנתא השונים בתוך טבלה ידידותית. קראו על משמעות התנהגות הריבית, ההצמדה למדד, מגבלת שליש התמהיל ועוד;

בישראל נהוגות מספר שיטות חישוב להחזרים החודשיים של המשכנתא: שיטת שפיצר, שיטת קרן שווה ושיטת בוליט (הקרויה לעתים גם "בלון"). לכל שיטה יתרונות משלה, ועליכם לבחור את שיטת ההחזר המתאימה לכם.

במיוחד עבורכם יצרנו את האפליקציה המתקדמת לתכנון משכנתא בישראל - האפליקציה זמינה למכשירי ios ו android, ומומלצת עבור כל מי שמתכנן לרכוש דירה.

 

רכישת נכס היא אחת האופציות המקובלות להשקעה, אם אתם מתכוונים להשכיר את הנכס ולהשתמש בשכר דירה שתקבלו להחזר תשלומי המשכנתא, יתכן ומתאימה לכם הלוואה ארוכת טווח. מצד שני, אם אתם מתכוונים למכור את הנכס הזה תוך זמן קצר – יכול להיות שמתאימה לכם הלוואה מסוג אחר

אם אתם חושבים לפרוע את המשכנתא לפני תום תקופת ההלוואה, או להחליף מסלול הלוואה במהלכה (כלומר, למחזר את המשכנתא), תידרשו לשלם עמלות הנובעות מפירעון מוקדם של ההלוואה. עמלת הפירעון המוקדם מורכבת מרכיבים שונים, הנקבעים על פי מסלול ההלוואה...

מעוניינים במסלול מקוצר להבנת תהליך המשכנתא?

בלחיצה כאן תוכלו לצפות בסרטוני הדרכה שיתארו לכם כל שלב בתהליך המשכנתא ב- 5 צעדים.

למעבר לסרטונים לחצו כאן