In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.

משכנתא - לאומי למשכנתאות - לאומי למשכנתאות

 

בעת רכישת דירה, ההוצאות שתהיינה לכם אינן מסתכמות במחיר החוזי של הדירה אלא הן תהיינה גבוהות יותר והן תכלולנה לא מעט תשלומים נוספים לגורמים אחרים. הוצאות אלה יכולות להגיע לסכומים משמעותיים, לכן חשוב לקחת אותן בחשבון בשלב התכנון הפיננסי, ולהקצות להן מראש סכום כסף מספק.

מחזור משכנתא יכול להפחית את ההחזר החודשי או להגדיל אותו, כאשר ממחזרים משכנתא בעצם לוקחים משכנתא חדשה ומשתאימה לצרכים החדשים ומסלקים את הקיימת. גם אם המשכנתא שלכם מתנהלת בבנק אחר אתם יכולים לפרוע אותה באמצעות משכנתא מלאומי למשכנתאות

התעניינות במשכנתא דורשת הרבה פעמים התמצאות בכמה וכמה מושגים מעולם המשכנתאות,  במילון המונחים שלנו תוכלו לאתר את המושג בו נתקלתם ולקבל את פירושו

ההחלטה להותיר את הריבית לחודש מארס ברמה של 0.75%, לאחר שהופחתה בחודש הקודם, עקבית עם מדיניות מוניטרית שנועדה לבסס את האינפלציה בתוך יעד יציבות המחירים של 1% עד 3% ב-12 החודשים הקרובים, ולתמוך בצמיחה תוך שמירה על היציבות הפיננסית.
לקריאת הגורמים העקריים להחלטה לחצו כאן

מדד המחירים לצרכן ירד ב 0.2% בחודש פברואר, על פי פרסום של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
קראו עוד על ירידת המדד 

במיוחד עבורכם יצרנו את האפליקציה המתקדמת לתכנון משכנתא בישראל - האפליקציה זמינה למכשירי ios ו android, ומומלצת עבור כל מי שמתכנן לרכוש דירה.

 

אם אתם חושבים לפרוע את המשכנתא לפני תום תקופת ההלוואה, או להחליף מסלול הלוואה במהלכה (כלומר, למחזר את המשכנתא), תידרשו לשלם עמלות הנובעות מפירעון מוקדם של ההלוואה. עמלת הפירעון המוקדם מורכבת מרכיבים שונים, הנקבעים על פי מסלול ההלוואה...

בישראל נהוגות מספר שיטות חישוב להחזרים החודשיים של המשכנתא: שיטת שפיצר, שיטת קרן שווה ושיטת בוליט (הקרויה לעתים גם "בלון"). לכל שיטה יתרונות משלה, ועליכם לבחור את שיטת ההחזר המתאימה לכם.

פיתחנו עבורכם את שיטת השילובים - כלי תומך החלטה, אשר יסייע לכם לקבל את ההחלטה הנבונה ולתכנן את המשכנתא המתאימה לכם ביותר כי משכנתא לא לוקחים, משכנתא מתכננים!
להגשת בקשה ותיאום פגישת תכנון לחצו כאן

רכישת נכס היא אחת האופציות המקובלות להשקעה, אם אתם מתכוונים להשכיר את הנכס ולהשתמש בשכר דירה שתקבלו להחזר תשלומי המשכנתא, יתכן ומתאימה לכם הלוואה ארוכת טווח. מצד שני, אם אתם מתכוונים למכור את הנכס הזה תוך זמן קצר – יכול להיות שמתאימה לכם הלוואה מסוג אחר