In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.

  שירות לקוחות

   

  תשלומי המשכנתא הופכים במהירות לחלק מהחיים, אבל עדיין חשוב מאוד לעקוב אחרי המשכנתא באופן שוטף. ריכזנו עבורכם את השאלות החשובות והנפוצות ביותר וגם והשתדלנו לספק תשובות ברורות.

   

  כל לווה בלאומי למשכנתאות יכול לקבל כרטיס מידע מגנטי, באמצעותו ניתן לברר את הפרטים כגון :יתרת ההלוואה נכון לסוף החודש הקודם, החזרים חודשיים מתחילת השנה. ההנפקה הראשונה של כרטיס המידע אינה כרוכה בעמלה.

   

  לעיתים, במשך החיים, נכנסים לתקופה בה ההוצאות גדלות זמנית, או שההכנסות קטנות. אם אתם נמצאים בין עבודות, הוצאות החגים מכבידות, אתם חוגגים אירוע משפחתי או זקוקים להקלה מכל סיבה שהיא, נוכל לסייע לכם ולאפשר לכם לקחת "פסק זמן מהמשכנתא".

   

  הטאבו ומנהל מקרקעי ישראל הם שני מוסדות בהם מנוהלים תהליכי רישום זכויות על נכסים במדינת ישראל, המוקמים על אדמה פרטית או על אדמת מדינה. את ענייני הבעלות על הנכס יש להסדיר במוסדות המתאימים השונים, לאחר שהנכס כבר נרכש בפועל.

   

  מדי פעם חלים שינויים בחיים ושינויים בפרמטרים הכלכליים במשק, שמצריכים היערכות פיננסית בהתאם. במקרים כאלה, באפשרותכם להתאים את המשכנתא שלכם לצרכים החדשים שלכם.

   

  אם תרצו לפרוע את המשכנתא לפני תום תקופת ההלוואה, או להחליף מסלול הלוואה במהלכה (כלומר, למחזר את המשכנתא), תידרשו לשלם עמלות הנובעות מפירעון מוקדם של ההלוואה.

   

  תהליך גרירה משמעותו העברת משכנתא הקיימת לנכס אחר, וזאת מכיוון שלא תוכלו למכור נכס כל עוד קיימת משכנתא על הנכס. אם בכוונתכם לרכוש דירה חדשה ועל הדירה , ועל הדירה הקיימת יש משכנתא, תוכלו להעבירה לדירה החדשה

   

  במהלך החיים, רובנו עומדים לעיתים בפני הוצאות גדולות יחסית: רכישת רכב חדש, שיפוץ הבית, תינוק חדש במשפחה, חופשה משפחתית ועוד. כדי לממן הוצאות כאלה יש צורך, לעתים, בהלוואה או במסגרת אשראי גדולה יותר