In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.

מסלולי משכנתא

ריבית קבועה לא צמודה למדד במסלול משכנתא בטוחה

מסלול זה מעניק לכם ביטחון מוחלט בהחזרים החודשיים לאורך כל חיי המשכנתא. הריבית בו קבועה, והוא אף אינו צמוד למדד – כל חודש תשלמו אותו סכום בדיוק, ללא "הפתעות". 

 

עמלת היוון במקרה של פירעון מוקדם הצמדה למדד המחירים לצרכן האם המסלול נכלל במגבלת שליש תמהיל המשכנתא המותר בריבית משתנה? התנהגות הריבית טווחי שנים שיטות החזר
יתכן ותהיה לא צמודה אינו נכלל קבועה 4-30 שפיצר
יתכן ותהיה לא צמודה אינו נכלל קבועה 4-30 קרן שווה
        2-5 בוליט

 

 למה מסלול הריבית הקבועה יכול להתאים לכם?

  • כי אתם מחפשים יציבות מוחלטת בהחזר החודשי ומעוניינים לדעת בדיוק כמה תחזירו כל חודש.
  • כי אתם רוצים לדעת בדיוק מה יתרת החוב שלכם (הקרן) בכל רגע נתון.
  • כי יתרת הסכום הנותר לתשלום (הקרן) אינה צמודה למדד, ולכן פוחתת בהתמדה החל מהתשלום הראשון. כלומר: בכל נקודת זמן תהיו חייבים לבנק פחות כסף. 


בין היתר כדאי לקחת בחשבון בנטילת משכנתא עם ריבית קבועה 

  • אין מגבלה על החלק של ההלוואה שניתן לקחת במסלול זה.
  • ברוב המקרים הריבית במסלול זה תהיה גבוהה בהשוואה לריבית ההתחלתית במסלול בריבית משתנה צמודת מדד לפחות בתקופה הראשונה עד לשינוי הריבית, ולכן התשלומים הראשונים עשויים להיות גבוהים יותר.
  • אם, במהלך חיי המשכנתא, הריביות בשוק יורדות - אתם עדיין נשארים עם הריבית המקורית.
  • קיים סיכוי לתשלום עמלת היוון במקרה של ביצוע שינויים בהלוואה, או פירעון מוקדם.
  • לצפיה בטבלת הריבית המשמשת לחישוב עמלת פירעון מוקדם לחצו כאן